ÅRSMØTE/TEMAMØTE I SKILAUGET -

Årsmøtet kombineres alltid med et temamøte og vil i år bli arrangert i hoppbygget i Granåsen tirsdag 24.april kl 1800.
Kaffe og vafler serveres fra kl 1700.

Vi kommer tilbake til program for temamøtet.