www.skilauget.com

Generalstabens pokal

GENERALSTABENS POKAL:

 
OPPSATT 1924
 
Vandrepokal til beste tremannslag under NM på ski 30 km.
Må vinnes fem ganger for å bli til odel og eie.

Utarbeidet av Kjell Ulstad
 
Pokal nr 1: 1924 – 1955
1924:   Nord Trøndelag:         Olav Kjelbotn – Didrik Lian – Monrad Lian
1925:   Nord Trøndelag:         Olav Kjelbotn – Didrik Lian – Alf Lutnes
1926:   Søndre Østerdal:        Ole Langhol – Martin P. Vangli  - Magnus Sæthre
1927:   Nord Trøndelag:         Olav Kjelbotn – Didrik Lian – Alf Lian
1928:   Gudbrandsdal:           Bernt Bergehagen – Ole Stenen – Arne Rustadstuen
1929:   Nord Trøndelag:         Martin Lundemo – Didrik Lian – Alf Lian
1930:   Gudbrandsdal:           Arne Rustadstuen – Ole Stenen – Olaf Nyhus
1931:   Gudbrandsdal:           Arne Rustadstuen – Ole Stenen –Aksel Skarpjordet
1932:   Sør Østerdal:             Gjermund J. Muruåsen – Sigurd Vestad – Kåre Hatten
1933:   Sør Østerdal:              Sigurd Vestad – Gjermund J. Muruåsen – Martin P. Vangli
1934:                                     Muligens ikke avholdt
1935:   Nord Østerdal:            Tore Moseng – Annar Ryen – Per Samuelshaug
1936:   Aker:                          Lars Bergendahl – Oddbjørn Hagen – Gunnar Slora
1937:   Aker:                          Lars Bergendahl – Oscar Johansen – Rolf Hverven
1938:   Nord Østerdal:            Olav Odden – Halvar Eggset – Jon Strickert
1939:   Nord Østerdal:            Annar Ryen – Per Samuelshaug – Jon Strickert
1940:   Hedmark:                   Erling Evensen – Arne Larsen – Trygve Evensen
1946:   Oslo:                          Thorleif Vangen – Arne Ulseth – Arnljot Nyaas
1947:   Oslo:                          Thorleif Vangen – Arnljot Nyaas – Kåre Tømte
1948:   Gudbrandsdal:            Leif Hagen – Olav I Hagen – Gunnar Hansveen
1949:   Vest Oppland:            Trygve Engen – Helge Feiring – Harald Engen
1950:   Sør Trøndelag:            Magnar Estenstad – Edvin Landsem – Birger Overvik
1951:   Sør Trøndelag:            Martin Stokken – Mikal Kirkholt – Edvin Landsem
1952:   Sør Østerdal:              Hallgeir Brenden – Henry Solheim – Erik Søgård
1953:   Sør Trøndelag:            Magnar Estenstad – Martin Stokken – Rolf Gaustad
1954:   Sør Trøndelag:            Martin Stokken – Ola Unsgård – Edvin Landsem
1955:   Sør Trøndelag:            Martin Stokken – Edvin Landsem – Ola Unsgård
 
Pokal nr 2: 1956 – 1960
1956:   Sør Trøndelag:            Magnar Ingebrigtsli – Tore Bjørnstad – John Ytterhus
1957:   Sør Trøndelag:            Martin Stokken – Kristen Kvello – Edvin Landsem
1958:   Sør Trøndelag:            Sivert Fagerholt – Martin Stokken – John Ytterhus
1959:   Sør Trøndelag:            Sverre Stensheim – Sivert Fagerholt – John Landsem
1960:   Sør Trøndelag:            Sverre Stensheim – Sivert Fagerholt – Martin Stokken
 
Pokal nr 3: 1961 – 1974
1961:   Gudbrandsdal:             Håkon Brusveen – Per Olsen – Oddmund Jensen
1962:   Oslo / Aker:                Arvid Jensen – Arne Jensen – Ingemund Holtås
1963:   Sør Østerdal:              Reidar Hjermstad – Hallgeir Brenden – Gjermund Eggen
1964:   Sør Østerdal:              Reidar Hjermstad – Hallgeir Brenden – Gjermund Eggen
1965:   Sør Trøndelag:            Sverre Stensheim – Harald Grønningen – Olav B. Østbyhaug
1966:   Sør Østerdal:              Gjermund Eggen – Jo Eggen – Johs Harviken
1967:   Sør Østerdal:              Reidar Hjermstad – Johs Harviken – Jo Eggen
1968:   Sør Trøndelag:            Harald Grønningen – Magne Østhus – Magne Myrmo
1969:   Gudbrandsdal:           Reidar Bekkemellom – Erling Steineide – Arvid Ryen
1970:   Sør Trøndelag:            Harald Grønningen – Magne Myrmo – Magne Østhus
1971:   Namdal:                      Pål Tyldum – Svein Tyldum – Jardar Sandstad
1972:   Oslo:                          Audun Nerland – Ivar Formo – Eystein Weltzien
1973:   Sør Trøndelag:            Magne Myrmo – Oddvar Brå – Anders Lenes
1974:   Sør Trøndelag:            Oddvar Brå – Magne Myrmo – Iver Jønland        
 
Pokal nr 4: 1975 – 1980
1975:   Sør Trøndelag:            Magne Myrmo – Oddvar Brå – Iver Jønland
1976:   Oslo:                           Ivar Formo – Odd Martinsen – Audun Nerland
1977:   Sør Trøndelag:            Oddvar Brå – Magne Myrmo – Terje Guldbrandsen
1978:   Sør Trøndelag:            Oddvar Brå – Magne Myrmo – Ove Aunli
1979:   Sør Trøndelag:            Oddvar Brå – Peder Hagen – Magne Myrmo
1980:   Sør Trøndelag:            Oddvar Brå – Peder Hagen – Arnt Hårstad
 
Pokal nr 5: 1981 – 1994
1981:   Troms:                        Jan Lindvall – Arne V. Olsen – Geir Hansen
1982:   Romerike:                   Lars E. Eriksen – Karl Kr. Aketun – Dag A. Bjørkheim
1983:   Romerike:                   Lars E. Eriksen – Karl Kr. Aketun – Peder Hagen
1984:   Troms:                        Jan Lindvall – Arne V. Olsen – Leif B. Walle
1985:   Sør Trøndelag:            Ove Aunli – Oddvar Brå – Bård Benum
1986:   Hallingdal:                  Martin Hole – Vegard Ulvang – Eilif K. Mikkelsplass
1987:   Sør Trøndelag:            Oddvar Brå – Konrad Unsgård – Runar Flønes
1988:   Buskerud:                   Tor H. Holte – Geir Holte – Martin Hole
1989:   Buskerud:                   Geir Holte – Tor H. Holte – Eilif K. Mikkelsplass
1990:   Akershus:                   Bjørn Dæhlie – Terje Smevold – Torgeir Bjørn
1991:   Akershus:                   Bjørn Dæhlie – Torgeir Bjørn – Frode Smith
1992:   Oppland:                    Erling Jevne – Egil Kristiansen – Øyvind Skaanes
1993:   Nord Trøndelag:          Sture Sivertsen – Terje Langli – Frode Lillefjell
1994:   Akershus:                  Bjørn Dæhlie – Thomas Alsgård – Terje Smevold

Pokal nr 6: 1995 - 2011

Denne ble satt opp av Forsvarets Overkommando i 1995.

1995:   Nord Trøndelag:         Sture Sivertsen – Terje Langli – Tor Arne Brevik
1996:   Akershus:                   Thomas Alsgaard – Øyvind Mobakken – Terje Smevold
1997:   Troms:                        Øystein Rønbeck – Håvard Solbakken – Tore Olsen
1998:   Nord Trøndelag:         Sture Sivertsen – Anders Eide – Frode Jermstad
1999:   Sør Trøndelag:            Frode Jermstad – Tor A. Hetland – Jan J. Verdenius
2000:   Oslo                            Remi Andersen – Håvard Skorstad – Rune Torseth
2001:   Sør Trøndelag:            Tor A. Hetland – Jan J. Verdenius – Frode Estil
2002:   Vestfold:                      Espen Bjervig – Håvard Skorstad – Jørgen Aukland
2003:   Sør Trøndelag:            Lars Berger – Frode Estil – Pål Bredesen
2004:   Oppland:                    Tore Ruud Hofstad – Øystein Solbjørg – Eivind Juul Pedersen
2005:  Nord Trøndelag           Frode Estil – Eldar Rønning – Anders Eide
2006:   Oslo                            Martin Sundby – Remi Andersen – Arne Post
2007:   Vestfold                       Anders Aukland - Kristian Horntvedt – Espen Harald Bjerke
2008:   Sør-Trøndelag            Petter Northug jr. - Petter Eliassen - Lars Berger
2009:   Nord-Trøndelag          Kristian Tettlie Rennemo – Morten Eilifsen – Anders Myrland
2010:   Nord-Trøndelag          Eldar Rønning, Kristian Tettlie Rennemo, Anders Myrland

NB! I 2011 ble pokalen tildelt Oslo, til tross for at de bare hadde vunnet 4 ganger!?

Pokal nr 7; 2012 –
2011;  Oslo                             Martin Johnsrud Sundby, Arne Post og Øyvind Gløersen
2012;   Sør-Trøndelag            Ole Marius Bach, Chris Andre Jespersen, Mathias Rundgren
2013;   Sør-Trøndelag            Petter Northug jr., Didrik Tønseth, Petter Eliassen
2014;   Sør-Trøndelag            Petter Northug jr., Petter Eliassen, Niklas Dyrhaug
2015;   Sør-Trøndelag            Petter Northug jr., Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth
2016;   Oslo                            Andrew Musgrave, Simen Hegstad Krüger, Anders Gløersen
2017;   Oslo                            Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund

 

2010-10-06 Kjellrun Sporild