www.skilauget.com

Medlemskontingent 2022

Nedlemskontingenten for 2022 er kr 300 for enkeltpersoner, og kr 400 pr par.

Skilauget ber om at medlemskontingenten betales til konto nr  4111 06 02152.

 

 

2019-03-07 Kjellrun Sporild