www.skilauget.com

på årsmøte i skilauget 2019

NYE ÆRESMEDLEMMER

Følgende nye æresmedlemskap ble utdelt til

Ole Morten Iversen

Erik Tronvold

Erik Andresen

Hallgeir Martin Lundemo

Tomas Northug  (ikke til stede)

Marthe Kristoffersen  (ikke til stede)

2019-04-13 Kjellrun Sporild