www.skilauget.com

Høstmøte i skilauget

Hopphistorier fra gamle dager

Hans Olav Sørensen og Torgeir Brantzæg hadde mye å fortelle fra gamle dager.

Kjetil Kroksæter fikk dem til å fortelle om de utroligste påfunn fra hoppleiren før i tida.

2019-11-10 Kjellrun Sporild