www.skilauget.com

Medlemskontingent 2021

Medlemskontingenten for 2021 er kr.300 for enkeltpersoner og

kr 400 pr par.

Skilauget ber om at medlemskontingenten betales til kontonr 4111 06 02152

2021-02-19 Kjellrun Sporild