www.skilauget.com

Boka med historien om Landsem Skibarikk klar for salg

Boka med historien om Landsem Skifabrikk, skrevet av Terje By og utgitt av Trøndersk Skilaug, er nå klar for salg

Boka er full av gode skihistorier og anekdoter knyttet til Landsem skifabrikk og utøvere som benyttet Landsem ski  i løpet av sin karriere, hvilket gjelder en stor del av eliteutøverne i denne perioden. 
Dette er et viktig bidrag i historieskrivingen om norsk langrenn.
 
Boka kan kjøpes på vårt Høstmøte i Torshall i Rindal 28. september. For de som ikke har anledning til å komme dit kan bestilling gjøres på epost til skilauget@gmail.com
Prisen er kr. 300,-. Porto kommer i tillegg .
Betaling skjer via Vipps eller nettbank etter nærmere anvisning ved kjøp og bestilling
 
 
 
 
2021-09-26 Kjellrun Sporild