www.skilauget.com

INVITASJON TIL ÅRSMØTE / VÅRMØTE

Tirsdag 26.april kl.18.00 (kaffe fra kl.17.00)  på Malvik videregående skole, Vikhammer

Velkommen til årsmøte og vårmøte i Trøndersk Skilaug

 

Tid: tirsdag 26. april kl.18.00 (kaffe fra kl.17.00)

Sted: Malvik vgs, Vikhammer

 

 

PROGRAM

1.Årsmøte Trøndersk Skilaug 

                1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2.Valg av møteleder og sekretær

3.Årsmelding 2021

4.Regnskap 2021

5.Fastsetting av medlemskontingent 2023

6.Valg

7.Bekjentgjøring av Skilaugets utviklingsstipend (blir delt ut ved en passende anledning).

 

2.Kort orientering fra reiseleder Morten Sivertsen ang VM Planiza 2023

3.Skipresident Erik Røste. Skiforbundet i nær fortid og framtid mot VM 25

4.Utbyggingsleder i Granåsen, Mona Åsgård, situasjonsrapport

5.VM sjef Berit Svendsen, situasjonsrapport

                              Pause

6.Tema rekruttering

- Korte innledninger ved skikretsene

- Panel ledet av Otto Ulset med skikretsene, Granåsen skiteam,

  Trønderhopp og Elon Midt-Norge, Team Midt-Norge

 

 

Årsmelding 2021 - er her  (klikk på lenken)

Regnskap 2021 -  er her  (klikke på lenken)

 

 

 

 

2022-04-11 Kjellrun Sporild