www.skilauget.com

Nytt styre i Tr√łndersk skilaug

På årsmøte i Trøndersk skilaug 18.april ble følgende valgt:

 Kjell Ulstad                           velges for 2 år gjenvalg

 Benthe Asp                           velges for 2 år gjenvalg

Iver Jønland                           velges for 2 år gjenvalg

Torbjørn Olstad                      velges for 2 år

Bård Jørgen Elden                 velges for 1 år

Styremedlemmer som ikke var på valg (valgt fram til 2024)

Ola T Heggem   og      Roald Olsen                                       

2023-04-20 Kjellrun Sporild