www.skilauget.com

tid: lørdag 11.nov Sted: Selbusjøen hotell

INVITASJON TIL HØSTMØTE / 25-årsjubileum

Hei alle skilaugmedlemmer

HØSTMØTE / 25-års JUBILEET

Tid: lørdag 11.nov  kl.12.00 - 18.00

Sted: Selbusjøen hotell, Selbu

Program:

Kl.12.00 Lunsj (Skilauget dekker lunsjen) Jan Borseth spiller

Kl.13.00

Kaffepause underveis.

NB: påmeldingsfrist 20.okt til skilauget@gmail.com

Vi har reservert noen rom på hotellet både fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag. Ønsker du overnatting tar du sjøl kontakt med hotellet.

Vh

Trøndersk skilaug

v/styret

2023-07-04 Kjellrun Sporild