Jubileet feires i Selbu 12.august

Trøndersk skilaug er 25 år i år.

Lørdag 12. august 2023 på Selbusjøen Hotell & Gjestegård

 Program:

  Kl 12.00: Bekransning av Kristen Kvellos grav på Selbu kirkegård

  Kl 13.00: Lunsj på Selbusjøen Hotell & Gjestegård

  Kl 14.30: Plenumssamling

-Trøndersk skilaug 25 år
-Utnevning av nye æresmedlemmer
-Utdeling av skilaugets utviklingsstipend
-Intervju med kjente skistjerner
 
Kl 19.00: Jubileumsbankett

Egen invitasjon er sendt medlemmer og æresmedlemmer

Påmeldingsfrist 20.juni til skilauget@gmail.com