Bilde1

11.november i Selbu

Skistjerner på skilaugets høstmøte

Otto Ulseth intervjuet skistjernene:

Tore B Berdal, Bård Jørgen Elden,  Grete Ingeborg Nykkelmo, Torbjørn Brandtsæg, Bjørn Wirkola, Hans Olav Sørensen, og Sture Sivertsen

2023-11-12
møtestart

11.november i Selbu

25-årsjubileet / høstmøte i Trøndersk Skilaug

Etter lunsj på Selbusjøen Hotell ønsket president Ola T Heggem 70 skilaug-medlemmer velkommen til 25-årsjubileet. Blomster til Kjell Ulstad som har vært med i styret i 25 år.

2023-11-12
ski6

Skilaugets utviklingsstipend 2022

Kjersti Græsli, Tydal il mottok skilaugets utviklingsstipend 2022 på høstmøte i Selbu..

Leder i juryen Tove Moe Dyrhaug delte ut prisen.

2023-11-12

skrevet av Erik Tronvold

TRØNDERSK SKILAUG 25 år

I 1998 begynte noen å snakke sammen med utgangspunkt i «Fra Namndalen til Rindal» med hensyn på skiidrett. 3. oktober 1998 ble Trøndersk Skilaug stiftet, og skulle samle skikompetanse, erfaring og skiinteresserte fra hele Trøndelag. Og det har skilauget nå gjort i 25 år på en utmerket måte, og vært en støtte og et interessant forum for Trøndersk skiidrett.

2023-10-26
25år skilauget

tid: lørdag 11.nov Sted: Selbusjøen hotell

INVITASJON TIL HØSTMØTE / 25-årsjubileum

Hei alle skilaugmedlemmer

HØSTMØTE / 25-års JUBILEET

Tid: lørdag 11.nov  kl.12.00 - 18.00

Sted: Selbusjøen hotell, Selbu

Program:

Kl.12.00 Lunsj (Skilauget dekker lunsjen) Jan Borseth spiller

Kl.13.00

  • Skilaugets historie
  • Utdeling av utviklingsstipend
  • Utnevning av nye æresmedlemmer
  • Intervju med skistjerner (Otto Ulseth intervjuer)
  • VM2025 v/Åge Skinstad m f
  • Nytt fra skikretsene v/kretslederne Kirsten Indgjerd Værdal og Torbjørn Mæhlumsveen
  • Nytt fra skiforbundet v/Tove Moe Dyrhaug

Kaffepause underveis.

NB: påmeldingsfrist 20.okt til skilauget@gmail.com

Vi har reservert noen rom på hotellet både fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag. Ønsker du overnatting tar du sjøl kontakt med hotellet.

Vh

Trøndersk skilaug

v/styret

2023-07-04
medlemskontingent skilauget

Medlemskontingent 2023

Medlemskontingenten for 2023 er kr 300 for enkeltpersoner, og kr 400 pr par.

Skilauget ber om at medlemskontingenten betales til konto nr  4111 06 02152.

 

 

2019-03-07
styret20232

Nytt styre i Trøndersk skilaug

På årsmøte i Trøndersk skilaug 18.april ble følgende valgt:

 Kjell Ulstad                           velges for 2 år gjenvalg

 Benthe Asp                           velges for 2 år gjenvalg

Iver Jønland                           velges for 2 år gjenvalg

Torbjørn Olstad                      velges for 2 år

Bård Jørgen Elden                 velges for 1 år

Styremedlemmer som ikke var på valg (valgt fram til 2024)

Ola T Heggem   og      Roald Olsen                                       

2023-04-20