æresmedle

Æresmedlemmer pr 1.9.2019

På bildet Anders Lilleberg og Runar Helbostad som ble utnevnt som æresmedlemmer på årsmøtet i 2015. Her sammen med skilaugets president Per Ottesen.

 

Samtlige individuelle trønderske deltakere i OL og VM på seniornivå - i de nordiske skidisipliner - inviteres til livsvarig medlemskap i Trøndersk Skilaug.

Dette er senere utvidet til også å gjelde trenere og ledere som har gjort en ekstra stor innsats for skisporten.

 

2012-05-11