Side 1

Skilaugets informasjonsbrosjyre

I folderen finner du litt om følgende:
     * Skilaugets formål
     * Historikk
     * Styret
     * Temamøter
     * Arrangement/Begivenheter
     * Skilaugets utviklingsstipend - vinnere
     * Aktiviteter 1998 - 2017
     * Æresmedlemmer pr 14.08.2017

 

2017-08-23