25år

Jubileet feires i Selbu 12.august

Trøndersk skilaug er 25 år i år.

Lørdag 12. august 2023 på Selbusjøen Hotell & Gjestegård

 Program:

  Kl 12.00: Bekransning av Kristen Kvellos grav på Selbu kirkegård

  Kl 13.00: Lunsj på Selbusjøen Hotell & Gjestegård

  Kl 14.30: Plenumssamling

-Trøndersk skilaug 25 år
-Utnevning av nye æresmedlemmer
-Utdeling av skilaugets utviklingsstipend
-Intervju med kjente skistjerner
 
Kl 19.00: Jubileumsbankett

Egen invitasjon er sendt medlemmer og æresmedlemmer

Påmeldingsfrist 20.juni til skilauget@gmail.com

2023-05-19
styret20232

Nytt styre i Trøndersk skilaug

På årsmøte i Trøndersk skilaug 18.april ble følgende valgt:

 Kjell Ulstad                           velges for 2 år gjenvalg

 Benthe Asp                           velges for 2 år gjenvalg

Iver Jønland                           velges for 2 år gjenvalg

Torbjørn Olstad                      velges for 2 år

Bård Jørgen Elden                 velges for 1 år

Styremedlemmer som ikke var på valg (valgt fram til 2024)

Ola T Heggem   og      Roald Olsen                                       

2023-04-20
kjersti

Utviklingsstipend til Kjersti Græsli

Kjersti Græsli, Tydal får skilaugets utviklingsstipend for 2022.

2023-04-20
vm20251

INVITASJON TIL ÅRSMØTE / VÅRMØTE

Tid: tirsdag 18.april kl.18.00 (kaffe fra kl.17.00)

Sted: Malvik videregående skole, Vikhammer

2023-03-31
medlemskontingent skilauget

Medlemskontingent 2023

Medlemskontingenten for 2023 er kr 300 for enkeltpersoner, og kr 400 pr par.

Skilauget ber om at medlemskontingenten betales til konto nr  4111 06 02152.

 

 

2019-03-07

TRØNDERSK SKILAUGS STIPEND FOR Å STIMULERE TIL VIDEREUTVIKLING AV TRØNDERSK SKISPORT

TRØNDERSK SKILAUG har opprettet en stipendieordning for å stimulere til en ytterligere videreutvikling av trøndersk skisport innenfor de nordiske skidisipliner.

Stipendordningen gjelder året 2022, og forslag må foreligge senest 1.april-23, adressert til Trøndersk Skilaug, skilauget@gmail.com
 

2023-01-21

Skilaugets 25-års jubileum

Sett av lørdag 12.august.

Skilaugets 25-års jubileum feires på Selbusjøen hotell.

Program kommer.

2023-01-21