sverre

Sted: Oppdal kulturhus

Markering av Sverre Stensheims 85 - års - dag

Oppdal kommune inviterer til en markering av Sverre Stensheims 85-års-dag lørdag 27.okt.

Program:   kl.13.00   Åpning av utstilling

                 kl.14.00   Enkel servering

Påmelding til: anne.flottum@oppdal.kommune.no   eller telefon 72401504 / 91305423  innen fredag 19.okt kl.12.00

 

2018-10-10

Noen ledige plasser

Tur til ski-VM Seefeld

Det er noen ledige plasser på Skilaugets tur ( i samarbeid med Orkla-reiser) til ski-VM.

Charterfly Trondheim - Munchen / hotell i Innsbruck   MA 25.2 - SØ 3.3

Ta kontakt snarest: mailadr: skilauget@gmail.com  eller tlf  92628941 / 91782071

2018-10-10
brå

Thor Gotaas og Oddvar Brå kommer

Presentasjon av boka om ODDVAR BRÅ på høstmøte 30.okt

Sted: Malvik videregående skole, Vikhammer

2018-10-08
skilauget2

Program - Høstmøte i Skilauget 30.okt

Sted: Malvik vgs, Vikhammer

Vi serverer kaffe og vafler fra kl.17.00

Program - les mer

2018-09-25

tirsdag 30.oktober kl.18.00 på Malvik vgs, Vikhammer

Invitasjon til høstmøte i Skilauget

Skipresident Erik Røste, rådmann i TRondheim kommune Morten Wolden, forfatter Thor Gotaas og Oddvar Brå kommer.

Deltaljert program foreligger senere.

Skilauget markerer 20.årsjubileumet med kaffe og bløtkaker.

Du er hjertelig velkommen.

 

2018-09-14
Seefeld 2019

Ski-VM-tur til Seefeld

Vedr Reise til ski-VM  Seefeld

Ny delbetaling på kr 5000 pr person forfaller til betaling 20.aug. Betales til kontonr  4111 14 39107.

 

 

 

 

2018-08-01

medlemskontingent 2018

Vi minner med dette om at medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent for 2018 fortsatt kan gjøre det (kr 250 for enkeltperson/ kr 300 for par) til kontonummer 4111 06 02152.

 

 

2018-08-01