25år skilauget

tid: lørdag 11.nov Sted: Selbusjøen hotell

INVITASJON TIL HØSTMØTE / 25-årsjubileum

Hei alle skilaugmedlemmer

HØSTMØTE / 25-års JUBILEET

Tid: lørdag 11.nov  kl.12.00 - 18.00

Sted: Selbusjøen hotell, Selbu

Program:

Kl.12.00 Lunsj (Skilauget dekker lunsjen) Jan Borseth spiller

Kl.13.00

  • Skilaugets historie
  • Utdeling av utviklingsstipend
  • Utnevning av nye æresmedlemmer
  • Intervju med skistjerner (Otto Ulseth intervjuer)
  • VM2025 v/Åge Skinstad m f
  • Nytt fra skikretsene v/kretslederne Kirsten Indgjerd Værdal og Torbjørn Mæhlumsveen
  • Nytt fra skiforbundet v/Tove Moe Dyrhaug

Kaffepause underveis.

NB: påmeldingsfrist 20.okt til skilauget@gmail.com

Vi har reservert noen rom på hotellet både fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag. Ønsker du overnatting tar du sjøl kontakt med hotellet.

Vh

Trøndersk skilaug

v/styret

2023-07-04
styret20232

Nytt styre i Trøndersk skilaug

På årsmøte i Trøndersk skilaug 18.april ble følgende valgt:

 Kjell Ulstad                           velges for 2 år gjenvalg

 Benthe Asp                           velges for 2 år gjenvalg

Iver Jønland                           velges for 2 år gjenvalg

Torbjørn Olstad                      velges for 2 år

Bård Jørgen Elden                 velges for 1 år

Styremedlemmer som ikke var på valg (valgt fram til 2024)

Ola T Heggem   og      Roald Olsen                                       

2023-04-20
kjersti

Utviklingsstipend til Kjersti Græsli

Kjersti Græsli, Tydal får skilaugets utviklingsstipend for 2022.

2023-04-20
vm20251

INVITASJON TIL ÅRSMØTE / VÅRMØTE

Tid: tirsdag 18.april kl.18.00 (kaffe fra kl.17.00)

Sted: Malvik videregående skole, Vikhammer

2023-03-31
medlemskontingent skilauget

Medlemskontingent 2023

Medlemskontingenten for 2023 er kr 300 for enkeltpersoner, og kr 400 pr par.

Skilauget ber om at medlemskontingenten betales til konto nr  4111 06 02152.

 

 

2019-03-07

TRØNDERSK SKILAUGS STIPEND FOR Å STIMULERE TIL VIDEREUTVIKLING AV TRØNDERSK SKISPORT

TRØNDERSK SKILAUG har opprettet en stipendieordning for å stimulere til en ytterligere videreutvikling av trøndersk skisport innenfor de nordiske skidisipliner.

Stipendordningen gjelder året 2022, og forslag må foreligge senest 1.april-23, adressert til Trøndersk Skilaug, skilauget@gmail.com
 

2023-01-21

Skilaugets 25-års jubileum

Sett av lørdag 12.august.

Skilaugets 25-års jubileum feires på Selbusjøen hotell.

Program kommer.

2023-01-21