Ønsker du å bli medlem i skilauget?

Betal medlemskontingenten med VIPPS

Nå kan du betale medlemskontingenten med Vipps.
Betal ved å bruke 134352

Medlemskontingenten for 2023
er kr 400,- pr år for par og kr 300,- for enkeltmedlemmer
.

Kontingenten kan også betales til konto nummer 4111 06 02152

De som ønsker medlemskap i skilauget, kan betale gjeldende medlemskontingent til kontonummeret over og vil bli registrert så snart beløpet er inne på konto.
Husk å skrive navn og adresse.
Vi vil også gjerne ha e-postadresse, hvis du har. Sendes til skilauget@gmail.com

2015-06-03