11.november i Selbu

25-årsjubileet / høstmøte i Trøndersk Skilaug

Etter lunsj på Selbusjøen Hotell ønsket president Ola T Heggem 70 skilaug-medlemmer velkommen til 25-årsjubileet. Blomster til Kjell Ulstad som har vært med i styret i 25 år.

Skilaugets utviklingsstipend ble delt ut til Kjersti Græsli, Tydal il.

 

Tore B Berdal og Ola T Heggem

 

Det ble oppnevnt 11 nye æresmedlemmer.

Tore Bjørseth Berdal, Astrid Øye Slind,

Gro Eide, Andreas Stjernen,

Jon Kristian Dahl, Petter Eliassen,

Magnus Moan, Jan Schmid,

Vidar Løfshus, Niklas Dyrhaug.

Tore og Gro var til stede.

 

 

Kretslederne i Sør-Trøndelag (Torbjørn Mæhlumssveen)

og Nord-Trøndelag (Kirsten Indgjerd Værdal)

informerte om god aktivitet i kretsene.

 

 

 

President i Norges Skiforbund Tove Moe Dyrhaug

delte skiforbundets utfordringer. Spesielt om

skiforbundets ØKONOMI, KULTUREN I skiforbundet,

 vanskeligheter med mye “brannslukking”,

og kommunikasjon.

Vi fikk også innblikk i grenkomiteenes og

utvalgs myndighet og oppgaver.