Åpning av premieustillingen til Pål Tyldum på Høylandet

Terje By har det siste året bl.a. jobbet med registering av Pål Tyldums premier og kvlitetssikring av info-materiell. Det har vært et fint samarbeid med Høylandet kommune og Museet Midt.

Foto: Karl Erik Aune, Namdalsavisa