Aktiviteter Trøndersk Skilaug i høst

Høstmøtet avholdes i Rindal 28. september
 
Lansering av bok om Marit Bjørgen på Støren 11. november
Hovedsaker Høstmøtet på møtet blir
- Ledelsen i VM 2025 informerer om status og planer for VM prosjektet
- Lansering av "Landsem boka" v/ forfatter Terje Bye
- Status planer for tur til VM 2023 i Planica
Innkallingen kommer i begynnelsen av september
 
Trøndersk Skilaug er forespurt om å bidra til lanseringen av boka om Marit Bjørgen skrevet av Ingerid Stenvold noe vi naturlig nok gjør med glede.
Lanseringen vil finne sted på Støren 11. november.
Vi kommer tilbake med utfyllende opplysninger om dette senere.