Anders Lilleberg s minne

Skilaugets æresmedlem Anders Lilleberg døde 9.juni. Representanter fra Trøndersk Skilaug og Sør-Trøndelag skikrets deltok i begravelsen i Melhus kirke 19.juni
Minneord i adressa https://www.adressa.no/pluss/2020/06/19/Minneord-Anders-Lilleberg-22112333.ece?fbclid=IwAR0cMJxesdlffKcLcdaSr8QGiVmAk4nhMoekI_nt0oPw0xEsccxJR2yrrKI

Anders Lilleberg til minne

 

 

Med Anders Lillebergs bortgang har trøndersk idrett, og i særdeleshet trøndersk skisport, mistet en av sine mest betydelig ledere i hele etterkrigsperioden. Anders tok over som formann i daværende Sør-Trøndelag Skikrets i 1975, etter å ha vært nestformann i to år, etter en annen stor leder: Herbert Helgesen. Han overlot formannsvervet fem år etterpå til enda en av de store: Per Ottesen.

Det var store år i trøndersk skisport mens de ledet, og de la et solid grunnlag for det som skulle komme etterpå.

Anders sin første store oppgave i skikretsen var det som ble omtalt som «skibingoen». Han la ned et stort arbeid for å få til den. Den ble sør-trøndersk skisport «oljefond». Han var også veldig engasjert i en tidlig fase i utbyggingen av hoppanleggene i Granåsen, og etter at han gikk av i skikretsen ble han leder av Langrennsportens Venner. Det var helt nødvendig.

Han var livslangt interessert i all idrett, i tillegg til skisport særlig håndball. Også der tok han naturligvis på seg mange arbeidsoppgaver. Den siste store «jobben» var da han tok rollen som en slags «opprørsgeneral» etter at Per Ottesen ble kastet ut av VM-organisasjonen høsten 1996. Anders bidro til at det likevel ble et supert mesterskap, samtidig som Trøndersk Skilaug ble etablert.

Men først og fremst skal vi huske ham for hans alltid gode humør, hans evige optimisme og folkelige stil.

 

Sør-Trøndelag Skikrets

Trøndersk Skilaug