Gjenvalg på styret i Skilauget

Styret med skipresident Erik Røste.

Styret - valgt på årsmøtet 2018

Kjell Ulstad

Runar Helbostad

Ola Heggem

Hans Olav Søresen

Iver Jønland

Benthe Asp

Bjørg Sissel Kvannli

Kjellrun Sporild

 

Generalsekretær   Harald Solvik