Høstmøte 28. september i Rindal

Trøndersk Skilaug inviterer til sitt Høstmøte  28. september kl. 18.00-21.00 i Torshall BA flerbrukshus i Bolme (Rindal) (IKKE Rindalshuset som tidligere annonsert)
For interesserte og de som er tidlig ute er skimuseet i Rindal åpent fra 16.00 - 18.00 denne dagen.
Program for dagen,

Åpning og kort informasjon om laugets aktiviteter fremover

Lansering av boka om Landsem Skifabrikk v/ Terje Agnar Bye (forfatter)

- Thor Gotaas kommer og gir sine betraktninger
- Marit Myrmæl, Berit Aunlie, Odvar Brå og Johan Landsem kommer og vil i samtale med Otto Ulseth fortelle om sine erfaringer med Landsem ski.
Pause med bevertning og salg av Landsem boka. Boka selges for kr. 300 og betales med Vipps.

VM 2025

- Styreleder Bård Benum, VM sjef Berit Svendsen og ansvarlig for forretningsutvikling Kristin Mürer Stemland presenterer VM prosjektet og informerer om status og planer frem mot VM 2025
Velkommen