Tirsdag 27.oktober på Malvik videregående skole

HØSTMØTE / ÅRSMØTE i TRØNDERSK SKILAUG

 

NB: Påmelding innen fredag 23.okt  -  Navn og tlfnr på mail til : ivjoenla@online.no  eller SMS til 926 28941 (covid-tiltak)

Vi serverer kaffe og «lilefse» fra kl.17.00

Program

 1. Åpning (kl.18.00)

 

 1. Utdeling av skilaugets utviklingsstipend   

 

 1. ÅRSMØTE
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Årsmelding 1.1 – 31.12.2019   (se her)
  4. Regnskap 2019  ( se her)
  5. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
  6. Valg
  7. Utdeling av æresmedlemskap

TEMAMØTE

 1. Sesongen 20/21 (med bakgrunn i covid 19) og VM 2025 v/skipresident Erik Røste

 

 1. Hvordan står det til med rekrutteringen av fremtidige hopp og kombinertløpere i regionen/skikretsene? (Paneldebatt v/Ketil Kroksæter)

I panelet:        Oddny Estenstad/ Leder Trønderhopp,

Evy Meisingseth /Leder Granåsen skiteam/kombinertkomite Sør trlag skikrets,

Narve Jostein Langmo /Leder Sør Trlag skikrets hoppkomite.

                                            Jan Skjevik / Anleggsrådgiver NSF, nestleder hopp/kombinertkomite Nordtrlag skikrets.

Magne Fossbakk /Daglig leder Knyken skisenter.

KAFFEPAUSE

 1. Intervju med nye æresmedlemmer v/Ketil Kroksæter
 1. Info om VM-tur Obertsdorf v/Erik Andresen
 1. Avslutning