Torsdag 15.april kl.19.00 på TEAMS

Innkalling til årsmøte i Trøndersk skilaug

Innkalling til årsmøte for 2019 og 2020

 

Tid: torsdag 15.april kl. 19.00

Sted: teams

 

Sakliste

1.Godkjenning av innkalling og sakliste

2.Valg av møteleder og sekretær

3.Årsmelding 2019 og 2020

4.Regnskap 2019 og 2020

5.Fastsetting av medlemskontingent 2022

6.Valg

7.Bekjentgjøring av Skilaugets utviklingsstipend (blir delt ut ved en passende anledning).

 

Klikk på lenke under og start . Følg instruksene på skjermen. Hvis du ikke har installert TEAMS på din PC, velg «Fortsett i denne nettleseren» og klikk på «Bli med nå».

 

Klikk her for å bli med på møtet