INVITASJON TIL ÅRSMØTE / VÅRMØTE

Tid: tirsdag 18.april kl.18.00 (kaffe fra kl.17.00)

Sted: Malvik videregående skole, Vikhammer

Saker årsmøte:

1.Godkjenning av innkalling og sakliste

2.Valg av møteleder og sekretær

3.Årsmelding 2022

4.Regnskap 2022

5.Fastsetting av medlemskontingent 2024 (styrets forslag uendret)

6.Valg

7.Bekjentgjøring av Skilaugets utviklingsstipend (blir delt ut ved en passende anledning).

 

 

Vårmøte

  • VM2025 / de sportslige lederne (Magnus Krogh, Roald Olsen, Daniel Myrmæl)
  • Skitilbudet i videregående skole i Trøndelag v/Vegard Iversen

 

  • Hilsen fra Åge Skinstad og Åsne Havnelied
  • Skikretsene: oppsummering av skisesongen og satsing fram mot VM. Og hvordan utnytte potensialer i VM-prosjektet?

 

 

Årsmeldingen se her

Regnskap 2022 se her