tid: lørdag 11.nov Sted: Selbusjøen hotell

INVITASJON TIL HØSTMØTE / 25-årsjubileum

Hei alle skilaugmedlemmer

HØSTMØTE / 25-års JUBILEET

Tid: lørdag 11.nov  kl.12.00 - 18.00

Sted: Selbusjøen hotell, Selbu

Program:

Kl.12.00 Lunsj (Skilauget dekker lunsjen) Jan Borseth spiller

Kl.13.00

  • Skilaugets historie
  • Utdeling av utviklingsstipend
  • Utnevning av nye æresmedlemmer
  • Intervju med skistjerner (Otto Ulseth intervjuer)
  • VM2025 v/Åge Skinstad m f
  • Nytt fra skikretsene v/kretslederne Kirsten Indgjerd Værdal og Torbjørn Mæhlumsveen
  • Nytt fra skiforbundet v/Tove Moe Dyrhaug

Kaffepause underveis.

NB: påmeldingsfrist 20.okt til skilauget@gmail.com

Vi har reservert noen rom på hotellet både fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag. Ønsker du overnatting tar du sjøl kontakt med hotellet.

Vh

Trøndersk skilaug

v/styret