NB: påmelding så snart som mulig - se frister i invitasjonen

Invitasjon til Skilaugets tur til Ski-VM i Planica 2023

Vi husker alle den vellykkede turen til VM i Seefeld i 2019. Da var vi nærmere 200 deltagere. Vi ser ikke for oss at det blir like stor deltagelse denne gangen. Pandemi og den tragiske situasjonen i Ukraina tror vi kan påvirke deltagelsen.

Vi har derfor denne gangen reservert et charterfly med kapasitet på 148 pax. Skilaugets medlemmer blir prioritert ved at det ‘åpne salget’ først starter en uke etter at vi sender ut denne invitasjonen.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på vinturen som ble arrangert da vi var i Seefeld. Vintur vil også arrangert på denne turen. 

Likeså den tradisjonelle Trønderkvelden. Denne vil naturligvis være forbeholdt deltagerne på vår tur.

Minner samtidig om at medlemskontingent (kr. 300 pr pers/ kr. 400 pr par til kontonummer 4111.06.02152) må være innbetalt før deltagelse på VM turen blir registrert.

 

Vi gleder oss og vil gjøre vårt beste for at det blir en ny vellykket VM tur for den ‘Trønderske skifamilien’!

 

Invitasjonen finner du her

 

Vennlig hilsen

Reisekomiteen i Trøndersk skilaug