Konstituering av styret i Trøndersk skilaug

President: Ola Heggem

Visepresident: Benthe Asp

I følge statuttene til skilauget konstituerer styret president og visepresident.

Dette ble gjort på skilaugets styremøte 13.juni