President Ola Heggem: Vi har store ambisjoner!

Ola T Heggem har vært ordfører i Rindal i til sammen 20 år, han har vært statssekretær i seks år, men foreløpig president i Trøndersk Skilaug i bare åtte år, fra starten i 1998 til 2006.

-Da er det bra at du er valgt for en ny periode, Ola, og det er bare drøye fem år til vi skal arrangere VM igjen?

-Jo, jeg takker for tilliten, og jeg gleder meg til å gå på igjen, i første omgang for to år. Så får vi se hva som skjer.

-Blir det store forandringer nå?

-Her handler det i høy grad om å holde nivået fra mine forgjengere som presidenter og i styret. Lauget har utviklet seg veldig siden jeg var president første gang. Jeg er imponert over jobben som er gjort, og har som ambisjon å bidra til at vi holder aktiviteten oppe.

-Hvilket vil si?

-At vi skal arrangere like god vår- og høstmøter som før, med høyt faglig nivå som inspirerer og inspirerer til ytterligere refleksjon. Vi skal etter beste evne etterleve våre egne ambisjoner om fortsatt vitalisering av skisporten generelt og spesielt bidra til fremme av trøndersk skisport. Vi skal naturligvis også arrangere turer til mesterskapene, og det blir jo ikke mindre interessant nå som vi forhåpentlig skal arrangere VM selv igjen snart.

-Noen oppfatter lauget som en selskapsklubb?

-Vi er det og skal være det, også. Vår oppgave er å støtte opp under de organene som finnes, men vi skal også bidra til refleksjon og sørge for at problemstillingene blir belyst. Så vil vi gjerne fortsette som vertskap når det er store arrangementer i Trøndelag. I det hele tatt; Trøndersk Skilaug har fortsatt store ambisjoner, forsikrer den nyvalgte presidenten.