SKILAUGETS ÅRSMØTE UTSATT OG VÅRMØTE AVLYST

Pga av den unormale situasjonen vi er inne i nå, utsettes planlagte årsmøte.  Vårmøte avlyst.

Mer info kommer