Nytt styre i skilauget

Skilaugets årsmøte / vårmøte 16.april på Malvik vgs

Stort oppmøte på årsmøte.

Følgende styre ble valgt:

Valg på årsmøte 2024:

Styremedlem   Ola Heggem            Velges for 2 år  - gjenvalg

-« -                  Bård Jørgen Elden  Velges for 2 år   - gjenvalg

-« -                  Heidi Selnes            Velges for 2 år     - ny

Følgende styremedlemmer er ikke på valg (ble valgt for 2 år i 2023)

Styremedlem  Kjell Ulstad          valgt for 2 år

 -  « -               Benthe Asp         valgt for 2 år

 -  « -               Iver Jønland       valgt for 2 år                                               

 -  « -               Torbjørn Olstad  valgt for 2 år

Styret konstitueres på første styremøte.

Valgkomite:

Helene Lykkja (1 år), Bjørg Sissel Kvannli (2 år), Roald Olsen (3 år)