Styret i Trøndersk skilaug gjenvalgt

Valgkomiteens (Helene Kvamme Lykkja, Hans Olav Sørensen, Torbjørn Olstad) innstilling til årsmøte ble enstemmig vedtatt

 

Styremedlem  Ola T Heggem                        valgt  for  2 år
"                      Runar Helbostad                             "     2 år
"                      Roald Olsen                                    "     2 år
 

Styremedlemmer som ikke var på valg (valgt fram til 2023)
                        Kjell Ulstad

                        Benthe Asp

           Bjørg Sissel Kvannli
            Iver Jønland

 

Enstemmig vedtatt

Vedlagt referat fra årsmøte Årsmøtereferat 2021.doc