Vårmøte i Trøndersk skilaug

TEMA - REKRUTTERING

Paneldebatt ledet av Otto Ulset. I panelet var fv: Mari Ann Landsem Melhus (Nord-Trøndelag skikrets), Torbjørn Mæhlumsveen (Sør-Trøndelag skikrets), Mads Iversen (Team Midt-Norge), Kristian Skrødal (Elon Midt-Norge), Espen Rø (Trønderhopp), Bjørn Kåre Ingebrigtsen (Granåsen skiteam)

Program på vårmøte:

Kort orientering fra reiseleder Morten Sivertsen ang VM Planiza 2023

Skipresident Erik Røste. Skiforbundet i nær fortid og framtid mot VM 25

Utbyggingsleder i Granåsen, Mona Åsgård, situasjonsrapport

VM 2025    v/Bård Benum, sjef Berit Svendsen og Kristin Stemland   - situasjonsrapport

                              

Tema rekruttering

- Korte innledninger ved skikretsene

- Panel ledet av Otto Ulset