skrevet av Erik Tronvold

TRØNDERSK SKILAUG 25 år

I 1998 begynte noen å snakke sammen med utgangspunkt i «Fra Namndalen til Rindal» med hensyn på skiidrett. 3. oktober 1998 ble Trøndersk Skilaug stiftet, og skulle samle skikompetanse, erfaring og skiinteresserte fra hele Trøndelag. Og det har skilauget nå gjort i 25 år på en utmerket måte, og vært en støtte og et interessant forum for Trøndersk skiidrett.

Vår logo er ei skistavtrinse. Navnet skilaug var nok et bevisst valg, og jeg vil tro vi er det eneste skilauget i hele verden. Laugsvesen og trøndersk skiidrett har begge en lang og rik historie, en historie av kultur, tradisjon og utvikling vel verdt å ta vare på. Laugsvesen går tilbake til 1500 tallet, den gang med oldermann, kvartalsmester og stykkmester. Trøndersk Skilaug har fornyet titlene til president og visepresident. Et laugs hovedformål var å oppnå og opprettholde lokalt monopol innenfor sitt fagområde. Trøndersk skisport har vel tilnærmet alltid hatt og bevart sin «monopolstatus» i norsk sammenheng, og av og til også nesten i verdenssammenheng i ulike situasjoner. Slik ønsker vi det fortsatt skal være, så laugsnavnet passer oss utmerket med hensyn på intensjonene. At jubileet ble lagt til Selbu kan også være av gode grunner. Selbu minner oss om Kristen Kvello, en laugsmann og oldermann i vid forstand i vår skitradisjon. Han står for historie, kultur, tradisjon, inspirasjon og utvikling, og han fremmet det håndverksmessige og faglige på en utmerket måte. Han døde bare en måneds tid før stiftelsen av lauget, men var vel på mange måter en premissleverandør og grunnlaget for Trøndersk Skilaug. Vi minnes han med stolthet og glede. Hvor står og hvor går trøndersk og norsk skiidrett av i dag? Utfordringene er mange, og et spennende område også for Trøndersk Skilaug, med vår posisjon, kompetanse og erfaring. Utvikling og tilpasning til dagens samfunn, behovsinteresser og skiidrettens samfunnsoppdrag er store og krevende oppgaver. Samtidig kan vi se fram til VM i Granåsen i 2025, vår hjemmebane. Det følger også med på kjøpet et prøve- VM i 2024, og et junior og U23 VM i 2026, så vi har mye å glede oss til på skifronten. Trøndersk Skilaug som 25 åring, er vel egentlig i sin beste alder, har mye å bidra med på ulike måter og områder i mange sammenhenger, så vi får bare stå på. Tilslutt vil jeg gratulere vår første president Ola Heggem, våre tidligere presidenter Per Ottesen og Kjell Ulstad, og sittende president Ola Heggem med dagen. Gratulerer med dagen til oss alle i Trøndersk Skilaug!

Med hilsen

medlem Erik Tronvoll