Vårmøte / årsmøte 2024

Tid: tirsdag 16.april kl.18 (kaffe fra kl.17.00)

Sted: Malvik videregående skole, Vikhammer

SAKER ÅRSMØTE

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. valg av møteleder og sekretær
  3. årsmelding 2023 (klikk her)
  4. Regnskap 2023 og revisjonsberetning  (klikk her)
  5. fastsetting av medlemskontingent 2025 
  6. valg 
  7. Bekjentgjøring av vinner av skilaugets utviklingsstipend

 

VÅRMØTE (rett etter årsmøte)

               *Skikretsene        

                  - oppsummerer sesongen

                  - effekten av VM2025. 

 

                 *Skipresident - Tove Moe Dyrhaug  

                  - oppsummering av sesongen 2023-2024

                  - ambisjoner i VM-sesongen og veien videre

                                  

Pause (30 min)

 

                 *VM 2025 - Åge Skinstad

                    - evaluering av prøve-VM

                    - statusrapport om VM-arbeidet.